ข้อกำหนดและเงื่อนไข

"Airyaa" ให้บริการเว็บไซต์และสินค้าเมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ "www.Airyaa.com" เพื่อซื้อสินค้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคืน/คืนเงิน และนโยบายการจัดส่ง ข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเราและข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่เราปฏิบัติตามเมื่อเราขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้คุณต้องอ่านข้อกำหนดใหม่อีกครั้งและยอมรับข้อกำหนดทุกครั้งที่คุณทำการซื้อบนไซต์

อายุที่ยินยอม

เว็บไซต์นี้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น การดูหรือซื้อบนเว็บไซต์แสดงว่าคุณประกาศและตกลงว่าคุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

เนื้อหาและข้อมูล

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลในรูปแบบข้อความ รูปภาพ โลโก้ กราฟิก การออกแบบ ปุ่ม ไอคอน วิดีโอ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดสร้างโดย "Airyaa" เพื่อความบันเทิงและความบันเทิง โปรดทราบว่าเว็บไซต์ทั้งหมดอาจมีข้อผิดพลาด การละเว้น และ/หรือความไม่ถูกต้อง

การคืนสินค้าและการยกเลิก

หากคุณเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเว็บไซต์นี้มีข้อบกพร่องหรือไม่ตรงกับคำอธิบาย คุณสามารถส่งคืนได้ตามนโยบายการคืน/คืนเงินของเว็บไซต์นี้ ยกเลิกคำสั่งซื้อตามสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ ดังนั้นคุณต้องติดต่อเราทันทีและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคืน/คืนเงิน

ราคา

“Airyaa” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากราคาสินค้าไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ "Airyaa" ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีราคาไม่ถูกต้อง หากชำระเงินแล้วและคำสั่งซื้อถูกยกเลิกเนื่องจากราคาที่ไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนทันทีโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือก

การป้องกันข้อมูล

"Airyaa" ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ "Airyaa" จะไม่ส่งต่อรายละเอียดของคุณไปยังบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา คุณตกลงที่จะเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณไปยังรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา

การขนส่ง

สินค้าทั้งหมดของเราขนส่งโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม - "NINJA VAN" เมื่อคุณทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว "Airyaa" จะถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น "Airyaa" ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาการส่งมอบตามความพร้อมของผลิตภัณฑ์ เมื่อพัสดุได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามแล้ว "Airyaa" จะไม่รับผิดชอบต่อเวลาการส่งมอบ หากคุณระบุที่อยู่ผิดเมื่อทำการสั่งซื้อ "Airyaa" ไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งซื้อใหม่ไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องโดยมีค่าใช้จ่ายของ "Airyaa"

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

"Airyaa" จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น คำอธิบายหรือข้อความบนเว็บไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยภายในความสามารถของคุณ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่ากฎหมายของเมืองของคุณ (โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย) จะควบคุมเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ "Airyaa"

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต นอกจากนี้ ย่อหน้าที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ซื้อรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ขายสินค้า "Airyaa" จะไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าใดๆ ผลิตภัณฑ์ "Airyaa" ทำจากวัสดุที่เหมาะสมที่สุด เช่น ซิลิโคนที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซิลิโคนอาจมีการล่วงละเมิดบ้าง แต่เหมือนของนุ่ม ๆ มันจะฉีกขาด ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้นานหากใช้อย่างระมัดระวัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด แต่ก็เป็นงานแฮนด์เมด ดังนั้นจะมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และสีของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะแตกต่างกันเล็กน้อย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:airyaa558@gmail.com

HautTOP