การเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery/COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) เป็นบริการจัดส่ง กล่าวคือ หลังจากที่บริษัทจัดส่งจัดส่งสินค้าให้คุณแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วว่าสินค้าไม่มีปัญหาอะไร การชำระเงินจะจ่ายให้กับพนักงานบริษัทจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับก่อนการชำระเงิน

●บันทึกปัญหาของการโอนเงินหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

●รับประกันการจัดส่งครั้งแรกจ่ายต่อมาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไม่ได้รับสินค้า

●สามารถใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต/เดบิตชำระค่าสินค้าให้กับพนักงานของบริษัทจัดส่งได้

HautTOP